תאונת עבודה בבית העובד

בשנים האחרונות אנו עדים לצמיחה של שוק העבודה מהבית.

מעטים מודעים לזכויותיהם כאשר מדובר בתאונת עבודה המתרחשת במקום העבודה ואת אחריות המעביד כלפי העובד ויצירת סביבת עבודה בטוחה עבורו.

חוסר הידיעה מעמיק כאשר מדובר בתחום חדש זה של עבודה מהבית בה לא ברור מתי המעביד נקבע כאחראי לשלום העובד ומתי זכאי העובד בשל כל זאת לתגמולים מביטוח לאומי.

על פי פסיקת בית המשפט דבר ראשון על העובד להוכיח את שני הרכיבים הבאים :

ישנה הרחבת המושג תאונת עבודה גם על תאונת עבודה מהבית וזאת בשל ההתקדמות הטכנולוגית שתוצאתה היא העברת פעולות רבות מן המשרד אל הבית וביצוען באמצעות רשת האינטרנט.

על שני הצדדים לקבוע באמצעותו של הסכם באופן ברור את זמני העבודה מהבית וההרשאה לכך.

כמו שצוין קודם לכן- נטל ההוכחה בדבר התרחשות התאונה תוך כדי ובעקבות העבודה, חלה על העובד.

על מנת להגיע להחלטה האם מדובר בתאונת עבודה , בית המשפט יעבור על הפרטים הבאים –

האם התאונה הייתה מוכרת כתאונת עבודה גם אם הייתה מתרחשת במשרד.

האם מסגרת הזמן בה התרחשה התאונה הייתה בזמנים המוכרים כשעות עבודה.

האם הפעולה אותה ביצע העובד בזמן בו נפגע/ שגרמה לפגיעה, יש קשר ישיר/נלווה באופן סביר לעבודה שביצע.

במקרה של עובד עצמאי בית המשפט מחמיר בנטל ההוכחה של העובד להוכיח בדבר הימצאות קשר סיבתי בין האירוע לבין התאונה.

זאת בשל הקושי להבחין אם העובד אשר נמצא בעת התאונה בביתו, נפצע במהלך ההכנות ליציאה לעבודה או במהלך ביצוע פעולה אשר אינה קשורה כלל לעבודה שלו.

בשל הראשוניות של תחום זה וכן על מנת לבדוק ביתר בהירות את סיכוייכם בתביעה מעין זו מוטב להתייעץ עם עורך דין תאונות עבודה בחיפה אשר בעל ניסיון במקרים כאלה.