איך להוציא תג נכה

מהו תג נכה?

תג נכה או תו נכה, הינו תג מיוחד שנועד להקל על נכים או מתקשים בניידות במרחב הציבורי ע"י מתן הקלות בתחום החניה וכן, מתן אפשרות לחניה בחניות נכים מסומנות. קיימים כמה סוגים של תגי חניה לנכים: תג כחול עם סמל של כיסא גלגלים, תג עם משולש ירוק ותג עם סימון כלנית עבור נכי צה"ל. כל תג נועד לאוכלוסייה אחרת הזכאית לקבלתו. התג מעניק למחזיק בו מגוון הטבות שאינן דווקא בתחום החניה.

תג נכה מיועד לכל מי שסובל ממחלה או מספר מחלות שבגינן הוא מתקשה בניידות, מרותק לביתו או שתנועותיו מסכנות את בריאותו. בין היתר, אדם עיוור (בעל תעודת עיוור או לקוי ראיה) רשאי לקבל תג נכה, אדם המוגבל לכיסא גלגלים זכאי לתג נכה וכן, אדם בעל נכות רפואית של לפחות 60% (שנקבעה על ידי וועדה מטעם משרד הבריאות) שתנועה ללא רכב עלולה לסכן את בריאותו. כמו כן, יש לציין שקיימים ליקויים רבים שיכולים לזכות את האדם בתו נכה, ליקויים המפורטים באתר משרד התחבורה (שימו לב שחלק מהליקויים אינם ברורים דיו).

איך מקבלים תג חניה לנכה?

הליך הבקשה הרגיל כולל הגשת טופס בקשה לתג נכה ופטור מאגרת רישוי, צילום ת"ז + ספח של מבקש התג, צילום רישיונות רכב וכן מכתב בחתימתו המבקש הכולל את מספרי כלי הרכב (עד שניים) שעבורם הוא מבקש את התג. מעבר לכך, על האדם להגיש אישור ממשרד הבריאות באשר לניידותם, במידה ונבדקה (עבור אנשים מתחת לגיל 67). אם לא קיים אישור כזה, יש להגיש מסמכים עדכניים מרופא מומחה בתחום המחלה או הליקוי של המבקש, כשהדגש הוא על יכולת הנידות של האדם.

כמו כן, נכי צה"ל, נפגעי פעולות איבה ועיוורים נדרשים להציג אישורים ספציפיים, או לוודא כי אישורים אלו נשלחו אוטומטית למשרד התחבורה כמו נתונים ממשרד הרווחה, אישור מהמוסד לביטוח לאומי או אישור ממשרד הביטחון. נפגעי פעולות איבה ידרשו לספק עצמאית אישור מהמוסד לביטוח לאומי באשר ליכולת תנועתם. לצד מסמכים אלו, יש להגיש מסמכים נוספים המפרטים את פרטי הרכב ובעליו, במידה והאדם המבקש את התג איננו בעל הרכב.

למי מגישים את הבקשה?

את הבקשה ניתן להגיש באופן מקוון למשרד התחבורה, או לשלוח את הבקשה בדואר. הטיפול בבקשה אורך לרוב כמספר שבועות וניתן להתעדכן בסטטוס הטיפול בה. במידה והבקשה נדחית, ניתן להגיש ערעור על ההחלטה תוך 90 יום.

לסיכום, יש לזכור כי בישראל קיימים זכאים רבים לתג שאינם בעלי ליקויים ברגליים באופן ספציפי, או שזקוקים לכיסא גלגלים, כמו אנשים עם ליקויים נשימתיים מסוימים, ליקויים בכלי דם היקפיים ועוד. לכן, מומלץ לברר את הזכאות בטרם הגשת הבקשה, שכן קיימת חשיבות רבה לסוג המסמכים שיוגשו למשרד התחבורה והפירוט שיופיע בהם.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here