תמונה – אתר הבית דרור הראל. קרדיט יח"צ

צוואה מאפשרת לאדם להחליט מה יעשה עם נכסיו לאחר מותו. ניתן לערוך אותה בכמה אופנים. בכתב, בפני עדים, בפני רשות ובעל פה. במאמרנו זה נדון בעריכת צוואה בעל פה, ומהם התנאים לקיומה?

מהם התנאים הנדרשים לקיום צוואה שבעל פה?

מהי צוואה בעל פה? צוואה זו, כפי שמוגדרת על פי סעיף 25 לחוק הירושה יכולה להתקיים בשני תנאים בלבד. 

  1. נאמרת על ידי המצווה בעצמו בפני שני עדים השומעים את לשונו.
  2. בעת שהיה שכיב מרע או בנסיבות המצדיקות זאת, לפני המוות.

כאשר אחד מהתנאים לא מתקיים, ניתן להביא לפסילתה של הצוואה. לבית המשפט יש אפשרות להכריע בפסילה על פי שיקול דעתו.

הכללים הנדרשים לעריכת צוואה בעל פה

על פי החוק, מי שרשאי לצוות בעל פה הוא אדם גוסס הנמצא על ערש דווי, או אדם הרואה עצמו אל מול המוות, בשל מצב המסכן חיים. ברגעים שבהם אדם מרגיש כי סופו קרב הוא רשאי לצוות את רצונו באמצעות אמירה בעל פה בפני שני עדים דוברי שפתו. על העדים לרשום את מלא דבריו בזכרון דברים ולחתום עליהם. זיכרון הדברים, משמש כצוואתו של המנוח וניתן להפקדה אצל הרשם לענייני ירושה. כל צוואה מסוג זה צריכה לכלול גם את פירוט הנסיבות שבגינן היא נכתבה.

תוקף צוואה בעל פה

התנאי הבסיסי לקיום צוואה מסוג זה הוא היותו של האדם המצווה על ערש דווי. כדוגמת, חולה במצב סופני, או כאשר הוא במצב של סכנה פתאומית ומרגיש שהמוות קרוב. לדוגמה, בזמן אסון טבע פתאומי. חשוב להבין כי מדובר בפתרון עבור מקרים חריגים שבהם נבצר מהמצווה לחתום על צוואה משפטית רגילה בשל נסיבות מסוימות. לכן, בחלוף חודש שלם, מהנסיבות המתוארות לעיל ואותו אדם נשאר בחיים, אזי הצוואה מתבטלת. למעט מקרים חריגים הנקבעים על ידי בית המשפט.

ערעור על תוקף הצוואה

תוקפה של הצוואה יכול להתערער במקרים שבהם היא לא בוצעה על פי הכללים המחייבים. אך בנוסף לכך, יכולים היורשים לערער על תוקף צוואה בעל פה מכיוון שקיים סיכוי שהמצווה לא היה במצב נפשי יציב בשל הנסיבות. 

בכדי לקבל ייעוץ משפטי בנושא צוואה בעל פה או בעניין עריכת צוואה, פנו למשרדנו בטל': 08-6384080

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here