ניהול תיקי השקעות

ניהול תיק השקעות הוא תחום שהלך והתפתח עד מאוד בשנים האחרונות, בשל כך המדינה הקימה מערך חוקים ופיקוח על מנת למנוע מצב של חוסר שליטה או של ניצול חוסר ידע של ציבור המשקיעים.

גם אדם המבקש לעצמו קריירה בתחום ניהול השקעות צריך להתמקצע ולעבור היכרות מעמיקה עם מגוון המכשירים הפיננסיים ושוק ההון.

ניהול תיקי השקעות עבור אנשים אחרים מצריך אחריות רבה ואתיקה גבוהה בשל ההתעסקות רבת הסיכון בכספים שאינם שלנו.

ניהול תיקים מצריך מעבר של שש בחינות מקיפות של הרשות לניירות ערך ורק לאחר מכן מתקבל הרישיון לעסוק בניהול תיקים.

ניהול תיק מתבצעת על ידי קבלת ייפוי כוח של מנהל התיק מבעל החשבון לפעול בו לשם ביצוע פעולות קנייה ומכירה בלבד.

לשם ניהול התיק נפתח חשבון מנוהל בו למעשה מתבצעות הוראות הקנייה והמכירה של ניירות ערך שונים וגביית העמלות בגין ניהול התיק.

אנשים רבים בוחרים להעביר את תיק ניירות הערך שלהם לניהול בית השקעות פרטי ששם לו למטרה לספק ללקוח את היעדים המבוקשים בניהול התיק.

האג'נדה ואופן ניהול התיק מתבצעים לאחר שיחה עם בעל התיק ובדיקה מדוקדקת של רצונותיו לגבי הכסף ואת רמת הסיכון והפיזור בהם הוא מעוניין, כמו גם רמת הנזילות הרצויה או בתוך כמה זמן יזדקק לאחוז מסוים של התיק או אפילו כולו.

בסופו של עניין, תיק השקעות יהיה מורכב מחלוקה מסוימת של ניירות ערך שונים כמו אגרות חוב ממשלתיות / קונצרניות ומניות .

הרכב תיק יהיה לפי רמות סיכון שונות כאשר ככל שהאפיק יהיה מנייתי כך רמת הסיכון תהיה גבוהה, ולהפך, ככל שהתיק יהיה סולידי יותר כך גם רמת הסיכון תהיה נמוכה.

בדרך כלל כל המידע לגבי התיק יהיה נגיש ללקוח על ידי מערכות ממוחשבות וכן יישלח עבורו מידע מדויק מידי חודש לגבי הנעשה בתיק שלו.