עו
קרדיט freepik

מזונות זמניים הינם מזונות שמשולמים באופן זמני בתקופת הביניים שבין הגשת תביעת המזונות ועד למתן פסק הדין בתביעה. ניתן לבקש צו למזונות זמניים הן בתביעת מזונות ילדים והן בתביעת מזונות אישה.

הליכי תביעת מזונות עלולים לא פעם להימשך זמן רב, בעוד צרכיהם השוטפים של האשה והילדים ממשיכים כמובן להתקיים גם במהלך הליכים אלו. לפיכך, וכדי למנוע מצב שבו האשה והילדים יוותרו ללא אמצעים מספיקים לכלכל את צרכיהם בתקופה שעד למתן פסק הדין בתביעת המזונות העיקרית, באפשרותם לקבל תשלום מזונות זמניים בהליך מהיר יחסית, וזאת אף לפני שהתקיים הדיון הראשוני בתביעה העיקרית. 

כלומר, תשלום המזונות הזמניים הינו סעד זמני מהיר שמהווה מעין "עזרה ראשונה" לאשה ולילדים עד לסיום בירור תביעת המזונות העיקרית לגופה, ומתן פסק הדין בעניינה. 

כיצד מגישים בקשה לקבלת מזונות זמניים

כאשר האם מגישה תביעת מזונות לקבלת מזונות ילדים ו/או מזונות אישה, באפשרותה להגיש בו זמנית, וכבר עם הגשת כתב התביעה, גם בקשה נפרדת לקבלת צו מזונות זמניים. יש לצרף לבקשה תצהיר לאימות העובדות שמצוינות בה ומסמכים להוכחת טענותיה. הבקשה לקבלת מזונות זמניים פטורה מתשלום אגרה. 

על הבעל להשיב לבקשה זו תוך 10 ימים מקבלת הבקשה, אף זאת בצירוף תצהיר ואסמכתאות. במידה שהוא לא ייעשה כן, בית המשפט רשאי לפסוק בבקשה גם ללא קבלת תשובת הבעל. 

בית המשפט יכול להחליט לפי שיקול דעתו האם לפסוק בבקשה על יסוד מסמכי הבקשה והתשובה לה בלבד, וללא צורך בקיום דיון בעניינה, או לאחר קיום דיון במעמד הצדדים, שבו הם גם ייחקרו על תצהיריהם. במקרה שבית המשפט החליט שיש מקום לערוך דיון בבקשה, הדיון ייערך תוך 30 יום ממועד קבלת תשובת הבעל, כלומר, תוך 40 יום בלבד ממועד הגשת הבקשה. נוכח דחיפות הבקשה, על בית המשפט לתת את החלטתו בבקשה בהקדם האפשרי. 

כיצד בית המשפט מכריע בבקשה לקבלת מזונות זמניים

במסגרת החלטתו בבקשה לקבלת מזונות זמניים על בית המשפט לקבוע האם הוא נעתר לבקשה, וזאת לפי מצבם הכלכלי של ההורים והיקף צרכי הילדים בהתאם לרמת החיים לה הם הורגלו בתקופת קיום הקשר הזוגי ועד להגשת תביעת המזונות. 

במידה שבית המשפט הגיע למסקנה לפיה לאשה יש מספיק כספים למימון המחייה שלה ושל הילדים עד למתן פסק הדין בתביעת המזונות העיקרית, ואין חשש שהילדים ייפגעו במידה שלא ישולמו מזונות זמניים, הוא ידחה את הבקשה. מדובר למשל במקרים בהם לאשה יש שכר גבוה משלה (ואף גבוה משל הבעל), או במקרים בהם שניהם נושאים באופן שווה או דומה בנטל גידול הילדים, ויש להם הכנסות בהיקף שווה או דומה. 

במידה שבית המשפט הגיע למסקנה לפיה לאשה אין מספיק כספים למימון המחייה שלה ושל הילדים עד למתן פסק הדין בתביעת המזונות העיקרית, הוא יקבל את הבקשה, ובמקרה כזה עליו גם לקבוע את סכום המזונות הזמניים שעל הבעל לשלם. 

מכיוון שהליך הבקשה למזונות הזמניים הינו הליך מהיר, בית המשפט איננו נכנס לעובי הקורה ומתעמק בראיות ובוחן אותן כפי שהוא עושה במהלך התביעה העיקרית למזונות, אלא הוא קובע את סכום המזונות הזמניים לפי הערכה כללית שלו, על דרך האומדנא, לגבי מצבם הכלכלי של בני הזוג, כולל היקף הכנסותיהם והיקף הוצאותיהם ורמת רמת החיים שלה הורגלו האשה והילדים בתקופת קיום הקשר הזוגי (אם כי בפסיקה נקבע שלצורך קביעת סכום המזונות הזמניים, בית המשפט לא ייקח בחשבון צרכים של האשה שהינם בגדר מותרות). 

יש לקבוע את סכום המזונות הזמניים באופן שיביא את בני הזוג לאיזון כלכלי ביניהם. שכן, אם, למשל, ייפסק לאשה סכום מזונות זמנים נמוך מדי, היא עלולה למצוא את עצמה במצב נחות מול הבעל במהלך המו"מ ביניהם במסגרת הליכי הגירושין, שייאלץ אותה להסכים לוויתורים מרחיקי לכת לגבי הזכויות שמגיעות לה. 

מאחר שהחלטת בית המשפט בבקשת המזונות הזמניים הינה החלטת ביניים שמבוססת על קביעות עובדתיות לכאוריות בלבד, בהחלט ייתכן שסכום המזונות הזמניים יהיה שונה מסכום המזונות הקבועים שייפסק בפסק הדין שיינתן בתביעת המזונות העיקרית, ולאחר שהראיות ייבדקו וייחקרו לעומקן.  במידה שסכום המזונות הקבועים יהיה גבוה מסכום המזונות הנמוכים, האשה בדרך כלל לא תצטרך להשיב לבעל את ההפרש ביניהם. אולם, במידה שסכום המזונות הקבועים יהיה נמוך מסכום המזונות הזמניים, לרוב הבעל יצטרך לשלם לה את ההפרש ביניהם באופן רטרואקטיבי, וזאת ממועד הגשת הבקשה לקבלת המזונות הזמניים ועד למתן פסק הדין בתביעה העיקרית. 

כיצד גובים חוב מזונות זמניים

מעמדם של המזונות הזמניים הינו כשל המזונות הקבועים, ולכן אם הבעל אינו משלם אותם, האשה יכולה לגבות אותם כשם שגובים חוב מזונות קבועים. לשם כך באפשרותה לפנות ללשכת ההוצל"פ ולנקוט בהליכי הוצל"פ לשם גביית חוב המזונות הזמניים, לרבות באמצעות הטלת צווי עיקול, צווי עיכוב יציאה מהארץ, וכיו"ב. לחלופין, באפשרותה לפנות למוסד לביטוח לאומי ולהגיש בפניו בקשה לקבלת קצבת מזונות בהתאם לתנאי הזכאות לכך. 

פנו אל עורכת הדין אסתר שלום, האמונה על ניהול תיקי משפחה מורכבים ובעלת ניסיון משמעותי בייצוג תשלום מזונות וקבלו תמיכה וייעוץ מקצועי!

יודגש כי המאמר אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי ובכל עניין בנושא מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בתחום.

עו״ד אסתר שלום

דרך אבא הלל 7, רמת גן, 5252204

טלפון: 052-970-6731

https://ester-law.co.il

 

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here