קרדיט:canva

יש אנשים שעובדים במקומות עבודה "כנגד חשבונית". לעתים, נדמה להם כי לאור אופי העסקתם מן הראוי שייחשבו כעובדים מן המניין ויקבלו את שלל הזכויות הסוציאליות המתקבלות כתוצאה מיחסי עבודה שכאלה. באם מעסיק מסרב להכיר ביחסים שכאלה, באפשרותם להגיש תביעה להכרה ביחסי עובד מעסיק ולהיעזר בעורך דין לדיני עבודה על מנת לנהל את תביעתם לכך.

לעבוד כנגד חשבונית?

לעתים, הדרישה לעבוד "כנגד חשבונית", היא חלק מדרישות המעסיק בתחילת ההתקשרות בין הצדדים, כתנאי קבלה לעבודה. לפעמים, מעסיק מבקש מעובד לעבור ליחסים כאלה, לאחר שהעובד כבר קיבל תלושי שכר. לעתים העובד הוא זה שמבקש להתחיל במתכונת של עוסק עצמאי, מסיבותיו שלו. כאשר אין הבדל בין אופי ההעסקה, בין עובד שכיר לעובד עצמאי, והדבר היחידי שמבדל את מערכת היחסים הוא עצם הפקת החשבונית – יכול להיות שעובד עצמאי יעדיף להיחשב כעובד מן המניין, לאור ההטבות הסוציאליות הנוספות שיוכל לקבל.

כאשר עובד פועל במקום עבודה "כנגד חשבונית", הוא משתמש בחשבונית כתחליף לתלוש שכר. הציפייה, במקרים אלו, הוא שהעובד העצמאי יהיה למעשה עצמאי. אך אם מדובר בעובד שמתנהל כשכיר לכל דבר, אף על פי שמגיש דוחות שנתיים לרשויות המס כ-"עצמאי", יכול להיות שיש לו סיבה לרצות לקבל הכרה כשכיר, או לחילופין, לבדוק איך ניתן להגמיש את תנאי העסקתו.

האם גם עובד עצמאי יכול להיחשב כעובד שכיר?

אם עובד נותן דין וחשבון למעסיק מבחינת שעות עבודה, מגבלות, אופן השתלבות במקום עבודה, שליטה ופיקוח של בעל עסק על פועלו (וכן הלאה), גם אם הוא מוציא חשבוניות, הוא למעשה מתנהג כמו עובד שכיר בארגון. אם בעל העסק רואה את עצם הוצאת החשבונית כדרך לפטור את עצמו מיחסי עובד מעסיק, ומשלל ההפרשות הסוציאליות הנדרשות על פי חוק ליחסים שכאלה, ומכל חובה משפטית אחרת, יכול להיות כי לעובד "עצמאי" במקרה שכזה יש קייס לקבל הכרה ביחסי עובד מעסיק.

בנסיבות שכאלה, בעל עסק עושה שימוש בחשבונית כתחליף לתלוש שכר, על מנת להסתיר או להתעלם מטיב הקשר ומהמשמעויות הכלכליות ו/או המשפטיות הנגזרות ממנו. זה כשלעצמו, לכאורה, אמור לתת לו אפשרות שלא כדין לשלם סכומים נמוכים מאלו שהעובד היה מקבל לו היה מקבל הכרה כשכיר המקבל תלוש שכר. למעט מקרים בהם עובד עצמאי מקבל סכומים גדולים משמעותיים, משהיה מקבל לו היה עובד שכיר, כמעין פיצוי הולם על תנאי העבודה שהעובד הסכים להם.

בנסיבות בהן מעסיק מוציא חשבונית על מנת להתחייב למינימום האפשרי אך לקבל את המקסימום האפשרי שהיה זוכה לו במסגרת יחסי עובד מעסיק, יכול להיות כי לעובד יש קייס ממשי בתביעה להכרה ביחסי עובד מעסיק בין הצדדים.

בעל עסק שמוציא חשבונית כדי לפטור את עצמו מיחסי עובד מעסיק, עלול לגלות כי גם אם הוא מתייחס למוציא החשבונית כקבלן עצמאי או גורם חיצוני נותן שירות, החוק לא בהכרח יכבד את ראייתו. לשם דוגמה, אם בעל עסק ינסה להפסיק את ההתקשרות בינו לבין העובד העצמאי מבלי לזכות אותו בפיצוי פיטורין וכל תשלום רלוונטי אחר, או כי הוא יכול לשלול שלל פיצויים המגיעים לעובד "שכיר" על פי חוקי מגן, פסיקה עדכנית והסכמים קיבוציים… הוא עשוי לגלות כי החוק עומד לצד העובד, כאשר לעובד יש טענה לגיטימית.

כיצד עורך דין דיני עבודה יכול לסייע?

כאשר עובד רוצה לעמוד על זכויותיו, יש ביכולתו לקבל ייצוג של עורך דין דיני עבודה חד לשון שידע להסביר לאותו בעל עסק כי גישתו שגויה, והחשבונית לא משחררת אותו מחובותיו כמעסיק. אם בעל העסק מתעקש שאין יחסי עובד מעסיק בין הצדדים, יש באפשרות העובד לקבל ייצוג משפטי בין כותלי בית המשפט על מנת לקבל הכרעה שיפוטית שתחול לא רק עבורו אלא גם עבור כלל הפעילות העסקית ומכלול היחסים של המעסיק עם האנשים שהוא עובד איתם, לרבות אלו אשר עובדים מולו כנגד הפקת חשבונית.

כך שמדובר במעין מגדל קלפים שיכול להתמוטט ברגע שרואים את היסודות הרעועים עליהם נבנה ועורך דין מקצועי עשוי לדעת כיצד למוטט מגדל קלפים שכזה ולהוביל לכדי הכרעה משפטית יעילה.

מתפקידו של עורך דין המתמחה בתביעות להכרה ביחסי עוסק מעסיק, לנתח עובדתית ומשפטית את המרה, להפוך כל אבן שצריך, כל עובדה ואמירה לגורמים, ועל בסיס הממצאים לבנות אסטרטגיה משפטית יעילה שיכולה לתמוך בטענות העובד ומוכיחה כי אין בהפקת החשבונית או בנכונות לעבוד מול המעסיק בתנאים אלו, די כדי לבטל את חקיקות היסוד המגנות או מספיק כדי לשלול קיומם של יחסי עובד מעסיק.

עורך דין שכזה ידע לטעון בשם לקוחותיו כי אף על פי קיום החשבונית כבסיס לקבלת שכר, העובד זכאי למלוא ההטבות שהיה מקבל לו היה מקבל הכרה של עובד שכר, לרבות מלוא ההפרשות הסוציאליות (הכוללות פיצויי פיטורין, חופשה שנתית, דמי הבראה וכו'). נכון עבור כל תשלום אחר שעובדים היו אמורים לקבל על סמך הוראות הסכם קיבוצי אשר חל על הענף ו/או שלל הפסיקות ו/או החקיקות הרלוונטיות. עורך דין בקיא ידע להגיש בשם לקוחותיו תביעות המבוססות על פסיקות עדכניות ותחשיבים מבוססים, ולטעון כי על אף הפקת החשבוניות, מתקיימים והתקיימו יחסי עובד מעסיק בין הצדדים ולכן העובד זכאי למלוא הזכויות כעובד "שכיר" בארגון.

עורך דין שכזה ידע ללקט את מלוא העבודות והנתונים העולים מפעילות לקוחותיו, אל מול העסק שעבדו מולו, וידע להציגם באופן סדור ויעיל בפני בית המשפט, על מנת להדגים כי ישנו מנגנון שליטה, קיום מבחן השתלבות ומרכיבים אחרים התומכים בטענה כי התקיימו יחסי עובד מעסיק.

בקיצור, עורך דין בקיא ידע להגיש בשם לקוחותיו תביעה עניינית, סדורה ואולי גם משכנעת (תלוי ביכולת השכנוע וההשפעה שלו, בנסיבות המקרה ובשלל גורמים אחרים) על מנת להציג את העובדות, להציג את טענות לקוחותיו, להסביר את התנהלות המעסיק, לבסס תשתית עובדתית ולבקש מבית המשפט את מלוא הסכומים אשר לקוחותיו עשויים להיות זכאים להם.

עורך דין שכזה ידע גם לעלות לדוכן עדים אשר מתמחים בדיני עבודה על מנת שאלו יציגו בשם לקוחותיו את מלוא התחשיבים והנתונים המוכיחים כי יש בסיס לטענותיהם וכי מגיעים להם זכויות כספיות שיהיה נכון לפסוק לזכותם.

עובד "עצמאי" שקיבל זכויות סוציאליות בדיעבד

במסגרת הליך ס"ע 20280-01-12 דובר על מקרה בו הכריע בית המשפט כי אכן התקיימו יחסי עובד מעסיק בין הצדדים. מדובר היה בעובד על תקן פרילנסר, אשר הגיש תביעה לבית הדין לעבודה בסך 756,815 ₪ תוך שהוא טוען כי זכאי הוא לתגמולים שונים כמו פנסיה, דמי חופשה וכו'.

הוכח לבית הדין כי העובד ביצע עבודה שהייתה זהה לזו של שאר סוכני המכירות (השכירים) במקום העבודה, ושהיה בפיקוח המעסיק ופעל על פי הנחיות המעסיק והמנהלים. מעבר לכך, בית הדין התרשם כי התובע גבה כספים והעבירם לידי הנתבעת, כך שלכאורה "היה תלוי בה" לקבל שכרו.

בית הדין יישם מספר מבחנים על מנת לבחון אם מדובר בעובד שכיר והתרשם כי התקיימו יחסי עובד מעסיק בין הצדדים, גם אם העסקת הועבד ניחנה "בסממנים עצמאיים".  התובענה התקבלה.

למידע נוסף על נושא זה וקבלת ייעוץ משפטי ראשוני ניתן ליצור קשר עם משרדנו, אשר מייעץ ומייצג לקוחות מעל לשני עשורים, כמו גם זכה בדירוג BDI כאחד ממשרדי עריכת הדין המומלצים.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here